PSYCHOLOGICKÉ TEORIE SIGMUNDA FREUDA | Psychoanalýza | Terapie mluvením (#7 Psychologie, Maturita)

V dnešním videu se podíváme na některé z klíčových teorií Sigmunda Freuda. Studenti psychologie se poměrně dlouho učí o Freudově teorii. Dokonce i ti, kteří se psychologii nevěnují, mají často určité povědomí o freudovské psychoanalýze, myšlenkové škole vytvořené Sigmundem Freudem.…

PSYCHOLOGICKÉ TEORIE SIGMUNDA FREUDA | Psychoanalýza | Terapie mluvením (#7 Psychologie, Maturita)

Source

0
(0)

V dnešním videu se podíváme na některé z klíčových teorií Sigmunda Freuda. Studenti psychologie se poměrně dlouho učí o Freudově teorii. Dokonce i ti, kteří se psychologii nevěnují, mají často určité povědomí o freudovské psychoanalýze, myšlenkové škole vytvořené Sigmundem Freudem. Znalost freudovské psychologie spolu s osvojením si klíčových pojmů psychoanalýzy – jako je nevědomí, fixace, obranné mechanismy a snové symboly – vám pomůže pochopit to jak se chováte a často také proč se tak chováte.

Terapie mluvením
Jedním z Freudových největších přínosů pro psychologii byla terapie rozhovorem, tedy myšlenka, že pouhé mluvení o našich problémech může přispět k jejich zmírnění. Právě díky spojení se svým blízkým přítelem a kolegou Josefem Brojrem se Freud dozvěděl o ženě, která je v kazuistice známá jako Anna O.
Tato mladá žena se ve skutečnosti jmenovala Bertha Pappenheimová. Brojerovou pacientkou se stala poté, co prodělala záchvat takzvané hysterie. Příznaky zahrnovaly rozmazané vidění, halucinace a částečné ochrnutí. Brojer si všiml, že diskuse o jejích zážitcích jí přinesla určitou úlevu od příznaků. Byla to sama Pappenheimová, kdo začal léčbu označovat jako “mluvící léčbu”.
Ačkoli je Anna O. často popisována jako jedna z Freudových pacientek, ve skutečnosti se nikdy nesetkali. Freud však o jejím případu s Brojrem často diskutoval a oba spolupracovali na knize z roku 1895, která byla založena na její léčbě a nesla název Studie o hysterii.
Freud dospěl k závěru, že její hysterie byla důsledkem sexuálního zneužívání v dětství, což nakonec vedlo k rozkolu v profesním i osobním vztahu Freuda a Brojra. Anna O. sice ve skutečnosti nebyla Freudovou pacientkou, ale její případ ovlivnil mnohé Freudovy práce a pozdější teorie o terapii a psychoanalýze.

Obranné mechanismy
I když jste se Freudovými teoriemi nikdy předtím nezabývali, pravděpodobně jste už slyšeli termín “obranné mechanismy”. Když se zdá, že někdo není ochoten čelit bolestivé pravdě, můžete ho obvinit z “popírání”. Pokud se snaží hledat logické vysvětlení pro nepřijatelné chování, můžete mu naznačit, že “racionalizuje”.
Mezi racionalizace kouření může například patřit “jedna cigareta mi neublíží” nebo “když přestanu kouřit, jen přiberu”. Popírání a racionalizace představují různé typy obranných mechanismů nebo taktik, které ego používá k ochraně před úzkostí. Mezi nejznámější obranné mechanismy patří popírání, potlačování a regrese, ale existuje jich mnohem více.

Psyché
Podle Freudovy teorie je lidská mysl strukturována do dvou hlavních částí: vědomí a nevědomí. Vědomá mysl zahrnuje všechny věci, kterých jsme si vědomi nebo které si můžeme snadno uvědomit. Nevědomá mysl naproti tomu zahrnuje všechny věci mimo naše vědomí – všechna přání, touhy, naděje, nutkání a vzpomínky, kterých si nejsme vědomi, ale přesto nadále ovlivňují naše chování.
Freudovská psychologie přirovnává mysl k ledovci. Špička ledovce, která je skutečně vidět nad hladinou, představuje jen malou část mysli, zatímco obrovská plocha ledu skrytá pod hladinou představuje mnohem větší nevědomí.

Existuje jistá pochybnost, zda metafora ledovce pochází od samotného Freuda, nebo od některého z jeho životopisců, protože někteří badatelé uvádějí, že ve Freudových spisech není o ledovci ani zmínka.
Kromě těchto dvou hlavních složek mysli dělí Freudova teorie lidskou osobnost také na tři hlavní složky: id, ego a superego.
Id je nejprimitivnější část osobnosti, která je zdrojem všech našich nejzákladnějších pudů. Tato část osobnosti je zcela nevědomá a slouží jako zdroj veškeré energie pocházející z libida.
Ego je složka osobnosti, která má za úkol vyrovnávat se s realitou a pomáhá zajistit, aby požadavky id byly uspokojovány způsobem, který je realistický, bezpečný a společensky přijatelný.
Superego je část osobnosti, která uchovává všechny internalizované morální zásady a normy, které jsme získali od rodičů, rodiny a společnosti jako celku.

Více se dozvíte ve videu!

Doufám, že Vám tyto informace pomohou a budou Vám užitečné.

Pokud se Vám bude toto video líbit, dejte mi prosím LIKE, KOMENTÁŘ a ODEBÍREJTE.

Pokud byste se z této oblasti chtěli dozvědět o nějakém konkrétním tématu, tak mi návrh na video napište dolů do komentářů.

Sledujte mě na Instagramu: https://www.instagram.com/onlineucitel/
Můžete mě podpořit také na Patreonu: https://www.patreon.com/onlineucitel

Disclaimer: Toto video není kompletním shrnutím probíraného tématu a slouží pouze jako mé chápání problematiky a můj stručný názor na něj. Má videa mohou obsahovat odchylky a chyby od reálného stavu vědy či zavedené praxe a chápání rozebíraného tématu. Proto si vždy ověřujte fakta, video představuje můj osobní názor na problematiku.

MUSIC:
Sneaky Snitch Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

#freud #psychologie #onlineucitel

0 / 5. 0